Biblioteka Narodowa Francji przemiany i organizacji. [National Library of France: organization and development]

TitreBiblioteka Narodowa Francji przemiany i organizacji. [National Library of France: organization and development]
Publication TypeArticle de revue
Année de Publication2003
AuthorsElzbieta Grzybowska
PériodiquePrzeglad Biblioteczny
Volume71
Numéro4
Pagination369–381