Organizacja pracy oddzialu autorytatywnej kartoteki hasel przedmiotowych w Bibliotece narodowj Francji [= Organisation du Bureau d'autorité matière à la ibliothèque naitonale de France]

TitreOrganizacja pracy oddzialu autorytatywnej kartoteki hasel przedmiotowych w Bibliotece narodowj Francji [= Organisation du Bureau d'autorité matière à la ibliothèque naitonale de France]
Publication TypeArticle de revue
Année de Publication1995
AuthorsCécile Maury
PériodiquePrzeglad Biblioteczny
Volume63
Numéro2
Pagination172–177