Biblio

Export 1 results:
Auteur Titre Type [ Année(Desc)]
Filters: First Letter Of Last Name is G and Auteur is Zofia Glowacka  [Clear All Filters]
1996
Zofia Glowacka, « Retrokonwersja katalogow w Bibliotece narodowej Francji », Przeglad biblioteczny, nᵒ 4, p. 293–306, 1996.